Anleggsstikking

Kistefos

Byggstikking

Hov ungdomsskole

Husplassering og va-målinger

Reguleringsplaner

Dronekartlegging

Våre tjenester

Reguleringsplaner

Vi utarbeider reguleringsplaner, foretar varsling, kontakt med naboer og offentlige etater.

Kartlegging av arealer

Vi utfører kartlegging av arealer og utarbeider kotekart. Vi utfører også grensepåvisninger.

Husplasseringer

Plassering og beliggenhetskontroll av alle typer bygg, i hht kommunale krav i den enkelte kommune

Byggstikking

Vi utfører alle typer stikking i forbindelse med oppføring av bygg og andre konstruksjoner.

Masseberegning

Vi foretar masseberegninger innen alle typer anlegg og byggeprosjekter

Byggesøknader

Byggesøknader for eneboliger og mindre tiltak

Anleggstikking

Vi utfører alt innen anleggstikking, som veier, plasser, fundamenter, damanlegg og annet.

Drone

Ved hjelp av våre to droner kan vi effektivt kartlegge større områder